ریتمی
ریتمی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.جهت پخش موزیک کلیک کنید
دانلود آهنگ احمد سلو ارتش سلو
  • خواننده : احمد سلو
  • نام قطعه : ارتش سلو
  • تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
  • دسته بندی : تک آهنگ

دانلود آهنگ احمد سلو ارتش سلو

هم اکنون شنونده ترانه ارتش سلو با صدای گوشنواز احمد سلو در رسانه ریتمی باشید.

Ahmad Solo – Arteshe Solo

دانلود تمامی آهنگ های احمد سلو

متن آهنگ ارتش سلو

ﻛﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺣﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮف ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺣﻖ ﻧﺪاری ﺑﺸﻰ ﻋﺎﺷﻖ

ﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﻪ ﺑﻴﺎ اﻳﻦ زﺧﻤﻰ ﺟﻨﮕﻮ ﺑﺴﺎزش ﭼﺘﺮت زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻰ

ﻣﻴﺸﻪ ﺳﻬﻤﺖ ﻏﺮﻗﺖ ﻣﻴﺸﺪم ﻳﻬﻮ ﻛﺠﺎ ﭘﺮﺗﺖ ﻣﻨﻮ ﺳﭙﺮدی ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

ﺑﺎ ﻳﻪ ارﺗﺶ ﻓﻜﺮو ﺧﻴﺎﻟﺖ اون ﮔﻮﺷﻬﻰ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻰ ﻣﻴﮕﻢ ﺗﻮ ﻛﻪ رو

ﺷﺪه دﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻴﺒﺎزم ﺗﻤﻮم ﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﺧﻄﺖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه

ﺧﻄﺖ ﺣﻖ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﻴﺪم ﺑﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﺖ اون ﻣﻨﻮ دوﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺖ

وﻟﻰ ﻣﻦ از ﺗﻪ دل ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺷﻤع ﻣﻴﺴﻮﺧﺘﻢ ﺑﺮاش ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺣﻜﻢ ﻳﻪ

ﻣﻬﺮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﻮ ﻧﮕﺎش ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻨﻮ ﺑﺎور ﻛﻨﻢ اون

دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻴﺰﻧﻢ دل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﮕﺮدم در ﺑﻪ در

دﻧﺒﺎل ﻳﻪ ﻧﺸﻮﻧﻪ ام ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ آروم ﺑﮕﻴﺮم ﻧﺒﺎﺷﻰ آروم ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﻛﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﭼﻰ درﺳﺘﻪ ﭼﻰ ﻏﻠﻄ ﻓﻘﻄ ﻳﻜﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم ازت

●♪♫♪♫●

دور ﺷﺪی از ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻢ ﺗﻮ زدی ﺑﻪ رگ و رﻳﺸﻢ دورﺗﻮ ﺧﻄ ﻛﺸﻴﺪم

ﻗﻠﺒﺘﻮ ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮس ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﺑﺪ ﻧﻤﻴﮕﻢ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻋﻮض ﻧﻤﻴﺸﻢ ﻫﺮﭼﻰ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺑﺸﻰ ﻫﻢ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻃﺮف ﻧﻤﻴﺸﻢ اﮔﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﻴﻠﻰ ﭼﺮا ﺷﻜﺴﺘﻰ

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻟﻴﻠﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻰ ﻣﻦ زﻳﺮ ﺑﺎرون و ﺳﻴﻠﻰ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﺳﺮده دﻟﻢ

ﭘﺮه ﺧﻴﻠﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ ﭼﺮا ﻏﻴﺒﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪاره ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻋﻴﺒﻰ

اون ﻣﻨﻮ دوﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻰ ﻣﻦ از ﺗﻪ دل ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺷﻤع ﻣﻴﺴﻮﺧﺘﻢ ﺑﺮاش

ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺣﻜﻢ ﻳﻪ ﻣﻬﺮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﻮ ﻧﮕﺎش

ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻨﻮ ﺑﺎور ﻛﻨﻢ اون دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺖ

نظرات کاربران

نظر شما بعد از تایید نمایش داده خواهد شد
تا الان نظری ارسال نشده، شما اولین نفر باشید !

لیست خوانندگان محبوب ریتمی